Google+

Proxy list for city Ivanofrankovsk

We found 10 proxies for city: Ivanofrankovsk

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
31338SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 284 kB/s
96.4%
681 ms
14 hours ago
32494SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 456 kB/s
96.9%
685 ms
10 hours ago
4153SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 451 kB/s
92.2%
688 ms
12 hours ago
33704SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 196 kB/s
93.2%
708 ms
8 hours ago
4145SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 450 kB/s
95.1%
721 ms
11 hours ago
43187HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 511 kB/s
94.4%
1340 ms
15 hours ago
41907HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 365 kB/s
85.7%
1684 ms
11 hours ago
57849SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 97.9%
7685 ms
12 hours ago
47294HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 22 kB/s
63.7%
14357 ms
10 hours ago
53281HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 7 kB/s
80.8%
32045 ms
9 hours ago