Google+

Proxy list for city Ivanofrankovsk

We found 11 proxies for city: Ivanofrankovsk

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
4145SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 603 kB/s
96.8%
655 ms
9 hours ago
57849SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 460 kB/s
99.3%
670 ms
11 hours ago
31338SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 287 kB/s
98.9%
671 ms
12 hours ago
31871SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 491 kB/s
99%
692 ms
9 hours ago
53281HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 395 kB/s
58.8%
762 ms
13 hours ago
44020SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 245 kB/s
99.5%
943 ms
8 hours ago
4153SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 443 kB/s
94.5%
1679 ms
14 hours ago
49455HTTPIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 151 kB/s
73.4%
2560 ms
9 hours ago
61960HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 29 kB/s
76.3%
3711 ms
10 hours ago
46176HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 71.7%
5382 ms
11 hours ago
42144HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 372 kB/s
92.1%
9333 ms
12 hours ago