Google+

Proxy list for city Ivanofrankovsk

We found 15 proxies for city: Ivanofrankovsk

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
44020SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 601 kB/s
100%
649 ms
3 hours ago
57849SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 594 kB/s
100%
652 ms
4 hours ago
37007SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 551 kB/s
100%
657 ms
6 hours ago
4145SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 551 kB/s
99.7%
657 ms
5 hours ago
61435SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 631 kB/s
98.9%
659 ms
3 hours ago
31338SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 360 kB/s
100%
660 ms
6 hours ago
32494SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 479 kB/s
99.3%
667 ms
2 hours ago
4153SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 166 kB/s
98%
668 ms
4 hours ago
39188HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 611 kB/s
100%
750 ms
2 hours ago
53281HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 563 kB/s
49%
758 ms
4 hours ago
53281HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 574 kB/s
97.3%
760 ms
6 hours ago
38401HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 356 kB/s
84.2%
2925 ms
2 hours ago
42224HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 100%
3512 ms
4 hours ago
54594HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 180 kB/s
98.3%
6903 ms
5 hours ago
9999SOCKS5Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 62 kB/s
98.6%
33417 ms
3 hours ago