Google+

Proxy list for city Ivanofrankovsk

We found 12 proxies for city: Ivanofrankovsk

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
4145SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 603 kB/s
98.6%
655 ms
8 hours ago
4145SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 595 kB/s
99.8%
662 ms
7 hours ago
61435SOCKS4Ivano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 544 kB/s
682 ms
5 hours ago
44721HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 713 kB/s
708 ms
7 hours ago
55166HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 412 kB/s
724 ms
5 hours ago
35196HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 604 kB/s
888 ms
9 hours ago
53939HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 240 kB/s
100%
1077 ms
9 hours ago
32507HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 300 kB/s
1116 ms
6 hours ago
8080HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskTransparent 273 kB/s
42.3%
1851 ms
9 hours ago
53281HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 384 kB/s
41.5%
3893 ms
6 hours ago
41307HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 39 kB/s
61%
4219 ms
6 hours ago
41947HTTPSIvano-Frankivs'ka Oblast'IvanofrankovskHigh anonymity 55 kB/s
82.1%
33831 ms
8 hours ago