Google+

Proxy list for city Novokuznetsk

We found 15 proxies for city: Novokuznetsk

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
4145SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 347 kB/s
98.5%
948 ms
4 hours ago
4145SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 400 kB/s
99.7%
959 ms
3 hours ago
4145SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 297 kB/s
99.3%
1094 ms
2 hours ago
59568HTTPSKemerovoNovokuznetskTransparent 286 kB/s
95.9%
1143 ms
3 hours ago
4145SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 390 kB/s
90.8%
1158 ms
3 hours ago
32231HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 209 kB/s
98.4%
1171 ms
2 hours ago
47466HTTPSKemerovoNovokuznetskTransparent 384 kB/s
88.2%
1350 ms
2 hours ago
4145SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 314 kB/s
99.7%
2222 ms
2 hours ago
53281HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 158 kB/s
91.6%
6604 ms
5 hours ago
41258HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 96.2%
12162 ms
2 hours ago
54334HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 66 kB/s
94.2%
17979 ms
5 hours ago
41258HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 58 kB/s
87.1%
20174 ms
4 hours ago
56581HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 78 kB/s
82.4%
21725 ms
4 hours ago
34890HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 52 kB/s
100%
22998 ms
1 hour ago
53281HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 64.7%
30575 ms
3 hours ago