Google+

Proxy list for city Novokuznetsk

We found 16 proxies for city: Novokuznetsk

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
8081HTTPKemerovoNovokuznetskTransparent 546 kB/s
100%
815 ms
4 hours ago
39118SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 381 kB/s
99%
848 ms
8 hours ago
54670SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 314 kB/s
97.6%
958 ms
9 hours ago
8081HTTPKemerovoNovokuznetskTransparent 410 kB/s
79.5%
959 ms
5 hours ago
55181SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 218 kB/s
100%
1091 ms
7 hours ago
80SOCKS5KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 30.6%
1160 ms
6 hours ago
53806SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 395 kB/s
100%
1164 ms
4 hours ago
57086SOCKS4KemerovoNovokuznetskHigh anonymity 269 kB/s
100%
1271 ms
5 hours ago
53281HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 337 kB/s
74%
1463 ms
5 hours ago
8080HTTPKemerovoNovokuznetskTransparent 45 kB/s
26%
1802 ms
8 hours ago
52574HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 47 kB/s
92.5%
4843 ms
5 hours ago
45897HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 224 kB/s
97.8%
5693 ms
7 hours ago
32649HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 12 kB/s
99.6%
11421 ms
3 hours ago
48129HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 86.6%
16353 ms
7 hours ago
8888HTTPKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 78.6%
16531 ms
8 hours ago
53281HTTPSKemerovoNovokuznetskHigh anonymity 312 kB/s
93.9%
23086 ms
7 hours ago