Google+

Proxy list for region Uttar Pradesh

We found 28 proxies for region: Uttar Pradesh

Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
51289SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 204 kB/s
91.1%
1145 ms
5 hours ago
52195SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 303 kB/s
83.9%
1182 ms
4 hours ago
4153SOCKS4Uttar PradeshGhazipurHigh anonymity 65 kB/s
86.3%
1304 ms
7 hours ago
48703SOCKS4Uttar PradeshAligarhHigh anonymity 289 kB/s
96.4%
1341 ms
4 hours ago
38427SOCKS4Uttar PradeshMeerutHigh anonymity 173 kB/s
98.3%
1412 ms
5 hours ago
59341SOCKS4Uttar PradeshMeerutHigh anonymity 162 kB/s
81%
1416 ms
8 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 25.6%
1419 ms
9 hours ago
4153SOCKS4Uttar PradeshSahibabadHigh anonymity 171 kB/s
85.1%
1420 ms
7 hours ago
31433SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 79.6%
1518 ms
6 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 31.2%
2271 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 27.1%
2275 ms
9 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 28.9%
2292 ms
8 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 30.8%
2298 ms
7 hours ago
59109SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 276 kB/s
93.6%
2374 ms
4 hours ago
60616SOCKS4Uttar PradeshShahjahanpurHigh anonymity 234 kB/s
88.9%
2445 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 30.3%
4319 ms
7 hours ago
60861SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 169 kB/s
72.9%
4398 ms
5 hours ago
4153SOCKS4Uttar PradeshSahibabadHigh anonymity 233 kB/s
82%
4439 ms
8 hours ago
37352SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 8 kB/s
51.7%
4453 ms
4 hours ago
57187HTTPUttar PradeshNoidaHigh anonymity 28.2%
6140 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 33.2%
8432 ms
4 hours ago
31433SOCKS4Uttar PradeshFarrukhabadHigh anonymity 80.7%
8648 ms
7 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshShahjahanpurHigh anonymity 217 kB/s
83.7%
8673 ms
7 hours ago
55443HTTPUttar PradeshGorakhpurHigh anonymity 47%
10987 ms
7 hours ago
52195SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 304 kB/s
87.5%
16624 ms
8 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 31.7%
16627 ms
5 hours ago
60861SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 73.4%
16660 ms
8 hours ago
31433SOCKS4Uttar PradeshFarrukhabadHigh anonymity 79.6%
16895 ms
6 hours ago