Google+

Proxy list for region Uttar Pradesh

We found 113 proxies for region: Uttar Pradesh

« Previous1234Next »
Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
4145SOCKS4Uttar PradeshAligarhHigh anonymity 181 kB/s
100%
1097 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 290 kB/s
63.2%
1100 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 279 kB/s
100%
1163 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 133 kB/s
98.2%
1167 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 278 kB/s
97.2%
1170 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 218 kB/s
98.2%
1170 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 274 kB/s
100%
1171 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshMeerutHigh anonymity 189 kB/s
100%
1176 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 169 kB/s
94.2%
1179 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshGhaziabadHigh anonymity 250 kB/s
100%
1181 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 295 kB/s
100%
1190 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 158 kB/s
100%
1199 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 121 kB/s
96.4%
1204 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshMuzaffarnagarHigh anonymity 228 kB/s
100%
1209 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 168 kB/s
93.1%
1212 ms
2 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 210 kB/s
100%
1222 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshMathuraHigh anonymity 244 kB/s
100%
1232 ms
2 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 233 kB/s
100%
1240 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 125 kB/s
98%
1248 ms
2 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshSahibabadHigh anonymity 213 kB/s
100%
1266 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshOraiHigh anonymity 82 kB/s
95.6%
1270 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshChhataHigh anonymity 147 kB/s
98.3%
1280 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshOraiHigh anonymity 57 kB/s
71.1%
1282 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 267 kB/s
100%
1294 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshMathuraHigh anonymity 263 kB/s
100%
1299 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshAgraHigh anonymity 79 kB/s
98.3%
1301 ms
2 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 195 kB/s
100%
1302 ms
3 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 165 kB/s
100%
1314 ms
2 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshVrindavanHigh anonymity 250 kB/s
100%
1315 ms
5 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshAligarhHigh anonymity 182 kB/s
100%
1319 ms
5 hours ago
« Previous1234Next »