Google+

Proxy list for region Uttar Pradesh

We found 168 proxies for region: Uttar Pradesh

« Previous123456Next »
Export IP:Port
IP address Port Protocol Country Region City Anonymity Speed Uptime Response Last checked
38353HTTPSUttar PradeshBareillyHigh anonymity 374 kB/s
100%
1088 ms
7 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 187 kB/s
97.7%
1179 ms
7 hours ago
47670SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 263 kB/s
100%
1179 ms
5 hours ago
56621SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 107 kB/s
97.9%
1180 ms
4 hours ago
50374SOCKS4Uttar PradeshMoradabadHigh anonymity 289 kB/s
99.4%
1189 ms
4 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshAligarhHigh anonymity 98.8%
1192 ms
5 hours ago
56322SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 219 kB/s
100%
1192 ms
7 hours ago
4153SOCKS4Uttar PradeshOraiHigh anonymity 206 kB/s
99.4%
1193 ms
4 hours ago
50368SOCKS4Uttar PradeshAgraHigh anonymity 254 kB/s
73%
1201 ms
9 hours ago
30701SOCKS4Uttar PradeshMathuraHigh anonymity 199 kB/s
56.5%
1203 ms
5 hours ago
51491SOCKS4Uttar PradeshMathuraHigh anonymity 226 kB/s
93.8%
1207 ms
6 hours ago
43668SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 221 kB/s
99.5%
1210 ms
7 hours ago
40411SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 311 kB/s
100%
1210 ms
4 hours ago
61593SOCKS4Uttar PradeshMathuraHigh anonymity 47 kB/s
98.4%
1210 ms
6 hours ago
39856SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 98%
1211 ms
7 hours ago
35776SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 146 kB/s
98.3%
1214 ms
7 hours ago
35776SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 98.5%
1215 ms
7 hours ago
35776SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 222 kB/s
97.4%
1215 ms
6 hours ago
45893SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 277 kB/s
97.5%
1220 ms
3 hours ago
52692SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 255 kB/s
99.4%
1221 ms
8 hours ago
45724SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 22 kB/s
99.2%
1223 ms
7 hours ago
58271SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 27 kB/s
91.5%
1223 ms
9 hours ago
35622SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 266 kB/s
100%
1223 ms
7 hours ago
35776SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 96.8%
1224 ms
6 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 78.6%
1224 ms
5 hours ago
45628SOCKS4Uttar PradeshLucknowHigh anonymity 219 kB/s
58%
1225 ms
6 hours ago
35622SOCKS4Uttar PradeshKanpurHigh anonymity 244 kB/s
100%
1228 ms
8 hours ago
4145SOCKS4Uttar PradeshBareillyHigh anonymity 81.3%
1229 ms
4 hours ago
49047SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 262 kB/s
99%
1234 ms
6 hours ago
56621SOCKS4Uttar PradeshNoidaHigh anonymity 256 kB/s
95.2%
1235 ms
6 hours ago
« Previous123456Next »